Eğitimde kredi sistemi

geri dön

- Eğitimdeki sorunları aşabilmek için öneriniz nedir?

LATİF MUTLU - Bugün yükseköğrenime girebilmek için lise mezunlarının yüzde 80'i dershaneye devam etmekte ve kazanma şansları yüzde 30 civarında olmaktadır. Dershane ücretleri ortalama 3000 YTL'dir. Öğrenciler dershane yerine 3000 YTL'yi üniversiteye verdikleri takdirde yükseköğretime girme şansları yüzde 100 olacak ve ayrıca imkân nispetinde dilediği dalda ciddi bir eğitim görebilecektir.

FAİZLER DEVLETE

- Parası olmayanlar ne yapacak?

MUTLU - Esasen bugün geçerli olan uygulamada parası olmadığı için dershaneye gidemeyen öğrenciler üniversiteye de gidememektedirler. Yeni sistemde kimsenin parasızlık nedeniyle eğitimden yoksun kalmaması için İngiltere ve ABD'de uygulanmakta olan, öğrencilere kredi verme sistemi devreye sokulacaktır.

Yükseköğretime kaydolan her öğrenci, dilediği takdirde devletin faizlerini ödeme kefaleti altında, katkı payını kendi adına bankalar ve kredi kurumlarından alabilir. Öğrenciliği devam ettiği sürece, faizleri devlet karşılayacaktır. Bu sistemde üniversitelerin eline daha fazla para geçeceği için üniversiteler derslik sayılarını arttıracak ve yeterli öğretim elemanı alabileceklerdir.

Bu uygulamaya geçildiği takdirde yoksul, zengin, hemen her lise mezunu yükseköğretimde yer bulacağı için dershanelere gerek kalmayacaktır. Yükseköğretimde de okullaşma oranlarındaki açığımız birkaç yılda kendiliğinden kapanacaktır.