Projeler

  • Öğrencilerle ilgili Eğitim Reformları;
    • ÖSYM Öğrencileri yükseköğretime yerleştirmemeli,
    • ÖSYM yükseköğretime girecekler için yılda en az iki sınav yapmalı.
    • Öğrenci katkı payları % 25 (en çok 4.000 TL) ye çıkarılmalı.
  • Yönetimsel Eğitim Reformları;
    • Devlet Üniversitelerinde; Rektörler Mütevelli Heyetçe seçilmeli.
    • İlk ve Ortaöğretimin yönetimi için bağımsız, " Özerk Okullar kurulu " kurulmalı.
    • Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurulu Özerk olmalı.